Mathijssen Uitvaartverzorging

Enkele veel gestelde vragen

Wat kost nu een uitvaart?
Dat is niet zo gemakkelijk te zeggen. Het is geheel afhankelijk van uw wensen. De kostenberekening is een optelsom. Over het algemeen is een crematie, zonder kerkelijke uitvaart vooraf, het voordeligst. Met een kleine advertentie, eenvoudige kist en een niet te druk bezochte condoleance moet men op € 5.000,- tot € 6.000,- rekenen. Een kerkelijke uitvaart met begrafenis, eigen misboekjes en een uitgebreide koffietafel kan oplopen tot een bedrag van  € 8.000,- tot € 9.000,-.

Wordt er meer gecremeerd dan begraven?
Ja, op dit moment wordt in ons land ruim 60% van de overledenen gecremeerd.

Wat is een wilsbeschikking (codicil)?
In een wilsbeschikking geeft u uw wensen aan voor uw afscheid. Mathijssen Uitvaartverzorging heeft hiervoor een speciaal boekje. Niet alleen of u gecremeerd of begraven wilt worden, maar ook specifiekere wensen zoals muziekkeuze, de foto en tekst voor het gedachtenisprentje. Steeds meer mensen denken bewust na over het eigen afscheid. Waarom dan zelf niet de regie in eigen hand nemen? Het is aan te raden om bij de wilsbeschikking een lijst met adressen klaar te hebben liggen. U voorkomt dan dat uw nabestaanden op zoek moeten gaan naar adressen.  Een wilsbeschikking kan ook een lijst inhouden met te schenken persoonlijke bezittingen. Zo’n codicil dient door u zelf met de hand te zijn geschreven, voorzien van datum en handtekening. Het is altijd verstandig om een naaste op de hoogte te brengen van de aanwezige wilsbeschikking en van de plaats waar die te vinden is.

Voor het maken van een testament is de notaris de aangewezen persoon.

Wat verstaat men onder een “stille” crematie?
Een “stille” crematie is een crematie waarbij geen gebruik wordt gemaakt van een aula van het crematorium. Bijvoorbeeld als er reeds een uitvaartplechtigheid is geweest in een kerk, Het Afscheidshuis of een andere gelegenheid. Steeds vaker vinden deze “stille” crematies plaats. Ook na een uitvaartplechtigheid in een kerk is het mogelijk om de overledene mee weg te brengen zonder dat de aula wordt gebruikt.

Mag ik zelf het crematorium kiezen?
Ja, de keuze daarin is vrij. Afhankelijk van dag en tijd kunnen er afspraken worden gemaakt. Ook de keuze van aula kan daarin verschillen. Bergen op Zoom beschikt over drie aula’s: Schelde aula (350 zitplaatsen),  Eendracht aula (50 zitplaatsen) en Zoom aula (een buiten aula met 120 zitplaatsen).
Roosendaal beschikt over 2 afscheidslocaties: aula De Vier Jaargetijden (80 zitplaatsen) en
aula De drie Zwanen (350 zitplaatsen). In Breda zijn drie aula’s: aula Brabant (voor 300 tot ruim 500 personen), aula De Baronie (115 zitplaatsen) en aula ’t Haagje (tot maximaal 25 personen). Huis van Brabant in Oosterhout beschikt over 150 zitplaatsen (met uitbreiding van de ontvangstruimte tot 300 zitplaatsen).

Mag ik aanwezig zijn bij het invoeren van de overledene in de oven?
Op afspraak is het mogelijk om aanwezig te zijn bij het invoeren van de overledene in de oven.
Het crematorium vraagt daar wel een geldbedrag voor, omdat de ovenruimte dan voor het bezoek in gereedheid moet worden gebracht.

Wat gebeurt er na de crematie met de as?
De as bestaat enkel nog uit kalk. Alleen de botten blijven over na de crematie. De kist, bekleding en weefsels zijn in rook opgegaan. Na de crematie worden de botresten verzameld en gemalen. Na vier weken mogen de nabestaanden de asbus ophalen bij het crematorium of hen de opdracht geven tot verstrooiing. Het is vrij om de zogenaamde urn in huis te bewaren. Ook is het mogelijk om de urn te plaatsen in een urnenmuur op een begraafplaats of in een urnenkeldertje.

Ook zijn er mensen die de urn ingraven in de eigen tuin met een mooi kunstwerkje erboven.
Uitstrooien op een geliefde plek behoort ook tot de mogelijkheden, mits de eigenaar van de grond daar toestemming voor geeft. Zelfs uitstrooien vanuit een ballon is mogelijk.

Wat is de functie van een avondwake?
De avondwake is bedoeld als voorbereiding op de kerkelijke plechtige uitvaartdienst. Meestal wordt de avondwake verzorgd door vrijwilligers van de parochie. Regelmatig wordt een avondwake gehouden gevolgd door een crematiedienst de volgende dag. Dat is begrijpelijk, maar zeker niet de bedoeling.

Eerst een kerkdienst en daarna een dienst in de aula, is dat niet dubbelop?
De nabestaanden nemen hierin de beslissing. Zoals al eerder aangegeven, is het mogelijk om te kiezen voor een “stille” crematie. Natuurlijk is het ook mogelijk om de overledene naar het crematorium te brengen en zonder gebruik van de aula toch de condoleance (met koffie en broodjes) daar te laten plaatsvinden.

Mag ik helpen bij de verzorging?
De meeste, vooral kleinere, uitvaartondernemers vinden het fijn als familieleden of vrienden helpen bij de verzorging. Het is de eerste stap in de rouwverwerking. De verzorging wordt door twee gediplomeerde verzorgsters, vanwegen de specifieke handelingen, gedaan en de familie mag daarbij helpen.

“Ik laat me niet verbranden, en wil ook niet door de pieren worden opgegeten. Wat nu?”
Naast begraven of cremeren blijft alleen de mogelijkheid over om het lichaam ter beschikking van de wetenschap te stellen.

Bij een begrafenis is het goed wat meer te weten over de lijkontbinding. Dat gebeurt niet door de pieren en andere grondkruipertjes. Het lichaam wordt dieper begraven dan vijfenzestig centimeter want dieper komen de wormen en andere diertjes niet. De ontbinding gebeurt vanuit het lichaam zelf. Bacteriën zorgen hiervoor. Daarmee is ook het fabeltje uit de wereld dat een zware massief eiken kist de ontbinding zou vertragen.

Is het raadzaam om de uitvaartverzorger te vragen reeds voor het overlijden eens langs te komen?
De uitvaartverzorger zal u graag nader advies geven en de wilsbeschikking met u doornemen. Vooral als er een situatie is van een naderend afscheid, is het fijn om elkaar te ontmoeten. Het kan een stukje rust brengen als alles vooraf is geregeld. U kunt aangeven of u begraven of gecremeerd wil worden, wat voor rouwkaart u wilt en welke foto op het gedachtenisprentje. Welke gedichten u mooi vindt en wat voor muziek u passend vindt tijdens uw afscheid. Het is mogelijk om een kist te kiezen en eventueel te laten beschilderen.

Ook voor de uitvaartverzorger is het goed vooraf de wensen te kennen.

Mag ik thuis worden opgebaard?
Ja. Door de komst van verbeterde koelingen is het aantal thuisopbaringen behoorlijk gestegen. Het is fijn om in de eigen omgeving te kunnen worden opgebaard. Je kunt naar je dierbare toe wanneer jij daar behoefte aan hebt.

Ik ben verzekerd, mag ik dan toch voor een andere uitvaartverzorger kiezen?
Ja, u bent niet verplicht om de uitvaart door de uitvaartondernemer van de verzekeringsmaatschappij te laten verzorgen. De verzekering moet altijd een geldbedrag uitkeren. De verzekering keert het uit te keren bedrag meestal uit aan de uitvaartverzorger. Afhankelijk van de kosten van de uitvaart moet u dan nog bijbetalen. Geef uw gewenste uitvaartverzorger aan in uw wilsbeschikking.

Lees hier meer over uitvaartverzekeringen en de vrije keuze van een uitvaartondernemer »